Milan Cháb - texty

"Učiníme-li něco, nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost."

Milan Cháb se narodil 12. 5. 1952 v Šumperku. V roce 1978 absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor teorie kultury (původně sociologie kultury, normalizačně upraven na tzv. organizaci kultury). Do roku 1980 působil v roli sociologa sepisujícího kolektivní smlouvy v podniku Dopravní stavby Olomouc.

Od roku 1981 do své smrti v roce 2001 byl zaměstnán v Ústavu sociální péče v Horní Poustevně (okr. Děčín) ve funkci ředitele ústavu. Jako ředitel ústavu byl nejvášnivějším bojovníkem za zrušení ústavů. "Ústav je zločinná instituce", říkal. Lustrace negativní, komunista nebyl. V letech 1991 a 1992 studoval ve Vzdělávacím institutu Desidera Galského UK v Praze se zaměřením na integraci osob s postižením v moderních demokraciích; krát­kodobé pobyty s podobným zaměřením abslovoval ve Švýcarsku, Holandsku a Izraeli. V roce 1996 byl zvolen doživotním členem mezinárodní profesní asociace pro veřejně prospěšné podnikání Ašoka (Ashoka: Innovators for the Public).

Byl spoluzakladatelem (1994) a jednatelem občanského sdružení Babkova společnost, které se zabývalo občanskou habilitací osob ohrožených institucionali­zovanou péčí. Občanská habilitace a sociální začlenění lidí (především) s mentálním postižením byly hlavními tématy jeho zájmu.

Na konci roku 2004 byla pod názvem Svět bez ústavů vydána kniha s Milanovými texty v nákladu 2 tisíce výtisků. Stále ještě si ji můžete objednat.,cena knihy je 50Kč a poštovné. V případě zájmu zašlete objednávku  e-mailem na info@kvalitavpraxi.cz. Uveďte počet kusů, plný název objednatele včetně poštovní adresy, a v případě právnické osoby i IČ. Obratem Vám zašeleme fakturu a po održení úhrady knihy odešleme. Případně si můžete knihy vyzvednout přímo v naší kancelář po předchozá domluvě.

Některé texty, které nejsou v knize zařazeny, Vám přinášíme prostřednictvím této stránky:

„Oponentní posudek materiálu MPSV ČR „Registrační standardy kvality sociálních služeb“

12.11.2002

Oponentní posudek materiálu MPSV ČR "Registrační standardy kvality sociálních služeb", tzv. Regata. více >>

Komentáře ke druhé pracovní verzi standardů

12.11.2002

Komentáře k poslední pracovní verzi později ministerstvem vydaných Standardů kvality sociálních služeb. více >>

Stanovisko ke stanovisku MPSV k možnostem výkonu civilní služby formou osobní asistence u dětí se ZP

12.11.1999

Text napsaný jako reakce na tehdejší snahu MPSV ČR zamezit nevládním organizacím využívat pracovníky na civilní službě pro práci osobních asistentů dětí se zdravotním postižením. více >>

Z ústavu do obce: několik kroků

21.6.1995

Projekt Z ústavu do obce: několik kroků byl napsán v roce 1995 pro Americko- židovskou organizaci JDC, která v České republice pořádala sérii vzdělávacích akcí pro profesionály v oblasti služeb pro lidi se zdravotním postižením. JDC Také financovala některé projekty připravené absolventy seminářů. Milanův projekt byl … více >>

Ústav = Instituce

10.12.1994

Text zveřejněný ve Sborníku Porozumění v roce 1994. více >>

Deinstitucionalizace

12.11.1994

Záznam z diskuse rodičů a profesionálů na semináři, který zorganizoval Sbor zástupců organizací zdravotně postižených. Texty vydalo ve sborníku Porozumění "Ústav nebo rodina" o.s. Porozumění spolu se SZOZP v roce 1994. více >>