Sborníky

Zde si můžete stáhnout sborníky z naších konferencí Pro změnu:

Sborník z konference Pro změnu 2010

12.12.2010

Zastřešujícím tématem konference PRO ZMĚNU 2010 byla individualizace služeb pro lidi, kteří pro úspěšné zvládnutí každodenních činností potřebují dlouhodobou, placenou podporu. Konference byla rozdělena do čtyř bloků: Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem, Podpůrné brokerství, Úmluva OSN o právech osob s postižením,… více >>

Sborník z konference Pro změnu 2009

12.11.2009

Hlavním tématem konference PRO ZMĚNU 2009 byla kvalita života. Cílem konference bylo poskytnout zástupcům poskytovatelů i zřizovatelů sociálních služeb příležitost seznámit se s novými poznatky a vyměnit si informace a zkušenosti s používáním konceptu kvalita života, měřením výsledků podpory v sociálních službách, pl… více >>